XE NÂNG BÀN

mỗi trang
XE NÂNG BÀN THUỶ LỰC NOBLIFT - GERMANY 750KG Call

XE NÂNG BÀN THUỶ LỰC NOBLIFT - GERMANY 750KG

Hệ thống nâng thủy lực dùng chân kích và xả bằng tay, di chuyển đẩy tay -Thiết kế trục nâng chữ X với bơm thủy lực rất bền bỉ - Sử dụng bánh xe nhựa PU có phanh định vị bánh xe - Dùng để nâng các khuôn mẫu,chậu kiểng

Vui lòng gọi
XE NÂNG BẢN THUỶ LỰC STILL -TAIWAN 350KG Call

XE NÂNG BẢN THUỶ LỰC STILL -TAIWAN 350KG

Hệ thống nâng thủy lực dùng chân kích và xả bằng tay, di chuyển đẩy tay -Thiết kế trục nâng chữ X với bơm thủy lực rất bền bỉ - Sử dụng bánh xe nhựa PU có phanh định vị bánh xe - Dùng để nâng các khuôn mẫu,chậu kiểng.

Vui lòng gọi
XE NÂNG BÀN THUỶ LỰC STILL -TAIWAN 500KG Call

XE NÂNG BÀN THUỶ LỰC STILL -TAIWAN 500KG

Hệ thống nâng thủy lực dùng chân kích và xả bằng tay, di chuyển đẩy tay -Thiết kế trục nâng chữ X với bơm thủy lực rất bền bỉ - Sử dụng bánh xe nhựa PU có phanh định vị bánh xe - Dùng để nâng các khuôn mẫu,chậu kiểng

Vui lòng gọi
XE NÂNG BÀN THUỶ LỰC STILL - TAIWAN 300KG Call

XE NÂNG BÀN THUỶ LỰC STILL - TAIWAN 300KG

Hệ thống nâng thủy lực dùng chân kích và xả bằng tay, di chuyển đẩy tay -Thiết kế trục nâng chữ X với bơm thủy lực rất bền bỉ - Sử dụng bánh xe nhựa PU có phanh định vị bánh xe - Dùng để nâng các khuôn mẫu,chậu kiểng

Vui lòng gọi
XE NÂNG BÀN THUỶ LỰC NOLIFT 750KG Call

XE NÂNG BÀN THUỶ LỰC NOLIFT 750KG

Hệ thống nâng thủy lực dùng chân kích và xả bằng tay, di chuyển đẩy tay -Thiết kế trục nâng chữ X với bơm thủy lực rất bền bỉ - Sử dụng bánh xe nhựa PU có phanh định vị bánh xe - Dùng để nâng các khuôn mẫu,chậu kiểng

Vui lòng gọi
XE NÂNG BẢN THUỶ LỰC NOBLIFT - GERMANY Call

XE NÂNG BẢN THUỶ LỰC NOBLIFT - GERMANY

- Hệ thống nâng thủy lực dùng chân kích và xả bằng tay, di chuyển đẩy tay - Thiết kế trục nâng chữ X với bơm thủy lực rất bền bỉ - Sử dụng bánh xe nhựa PU có phanh định vị bánh xe - Dùng để nâng các khuôn mẫu,chậu kiểng

Vui lòng gọi
XE NÂNG BÀN THUỶ LỰC NOBLIFT -GERMANY Call

XE NÂNG BÀN THUỶ LỰC NOBLIFT -GERMANY

- Hệ thống nâng thủy lực dùng chân kích và xả bằng tay, di chuyển đẩy tay - Thiết kế trục nâng chữ X với bơm thủy lực rất bền bỉ - Sử dụng bánh xe nhựa PU có phanh định vị bánh xe - Dùng để nâng các loại khuôn mẫu,chậu kiểng.

Vui lòng gọi
XE NÂNG BÀN NOBLIFT Call

XE NÂNG BÀN NOBLIFT

Xe nâng bàn Noblelift - Germany, dùng nâng hàng không cần pallet

Vui lòng gọi

Top

   (0)