XE ĐẨY HÀNG - LÒNG THÉP

mỗi trang
XE ĐẨY HÀNG 2 TẦNG ĐÁY NHỰA 150KG NOBLELIFT Call

XE ĐẨY HÀNG 2 TẦNG ĐÁY NHỰA 150KG NOBLELIFT

Tải trọng : 150kg

Vui lòng gọi
XE ĐẨY HÀNG ĐÁY SẮT  NOBLELIFT 250KG Call

XE ĐẨY HÀNG ĐÁY SẮT NOBLELIFT 250KG

Tải trọng : 250kg

Vui lòng gọi
XE ĐẨY HÀNG ĐÁY SẮT NOBLELIFT 200KG Call

XE ĐẨY HÀNG ĐÁY SẮT NOBLELIFT 200KG

Tải trọng 200kg

Vui lòng gọi
XE ĐẨY HÀNG ĐÁY NHỰA NOBLELIFT 150KG Call

XE ĐẨY HÀNG ĐÁY NHỰA NOBLELIFT 150KG

Tải trọng : 150kg

Vui lòng gọi
XE ĐẨY HÀNG ĐÁY NHỰA STILL - 150KG Call

XE ĐẨY HÀNG ĐÁY NHỰA STILL - 150KG

Tải trọng: 150kg

Vui lòng gọi
XE ĐẨY HÀNG ĐÁY SẮT STILL - 300KG Call

XE ĐẨY HÀNG ĐÁY SẮT STILL - 300KG

Tải trọng: 300kg

Vui lòng gọi
XE ĐẨY LỒNG THÉP Call

XE ĐẨY LỒNG THÉP

Xe đẩy lồng thép

Vui lòng gọi
XE ĐẨY LỒNG THÉP - SẮT Call

XE ĐẨY LỒNG THÉP - SẮT

Xe đẩy lồng thép - sắt

Vui lòng gọi
XE ĐẨY 2 TẦNG - KHÔNG CÓ LƯỚI Call

XE ĐẨY 2 TẦNG - KHÔNG CÓ LƯỚI

Xe đẩy 2 tầng - không có lưới

Vui lòng gọi
XE ĐẨY 2 TẦNG CÓ LỒNG THÉP Call

XE ĐẨY 2 TẦNG CÓ LỒNG THÉP

Xe đẩy 2 tầng có lồng thép

Vui lòng gọi
XE ĐẨY CÓ 4 TAY CẦM Call

XE ĐẨY CÓ 4 TAY CẦM

Xe đẩycó 4 tay cầm

Vui lòng gọi
XE ĐẨY CÓ ĐÁY BẰNG NHỰA Call

XE ĐẨY CÓ ĐÁY BẰNG NHỰA

Xe đẩy có đáy bằng nhựa

Vui lòng gọi
LỒNG SẮT - LỒNG THÉP CÓ MÓC TREO Call

LỒNG SẮT - LỒNG THÉP CÓ MÓC TREO

Công ty PATIHA VIỆTNAM chuyên cung cấp các loại Lồng hàng, lồng trữ hàng, lồng thép, lồng công nghiệp: Lồng trữ hàng container (Wire container) xếp gọn là công cụ làm việc tốt nhất cho nhà kho và nhà máy của bạn. Thiết kế độc đáo cho phép bạn có thể gấp gọn hoặc mở ra một cách dễ dàng sau 3-4 giây, gấp phẳng để tiết kiệm không gian và chi phí khi vận chuyển. Mở lồng lưới cho phép bạn có thể sắp xếp hàng được nhanh chóng, dễ dàng kiểm soát hàng tồn kho. Các chân đế cao nên áp dụng được khi dùng

Vui lòng gọi
LỒNG SẮT - LỒNG THÉP DÙNG XE NÂNG Call

LỒNG SẮT - LỒNG THÉP DÙNG XE NÂNG

Công ty PATIHA VIỆTNAM chuyên cung cấp các loại Lồng hàng, lồng trữ hàng, lồng thép, lồng công nghiệp: Lồng trữ hàng container (Wire container) xếp gọn là công cụ làm việc tốt nhất cho nhà kho và nhà máy của bạn. Thiết kế độc đáo cho phép bạn có thể gấp gọn hoặc mở ra một cách dễ dàng sau 3-4 giây, gấp phẳng để tiết kiệm không gian và chi phí khi vận chuyển. Mở lồng lưới cho phép bạn có thể sắp xếp hàng được nhanh chóng, dễ dàng kiểm soát hàng tồn kho. Các chân đế cao nên áp dụng được khi dùng

Vui lòng gọi
LỒNG SẮT - LỒNG THÉP CÓ PALLET Call

LỒNG SẮT - LỒNG THÉP CÓ PALLET

Lồng sắt - Lồng thép có pallet

Vui lòng gọi
LỒNG THÉP - XE ĐẨY Call

LỒNG THÉP - XE ĐẨY

Lồng thép - xe đẩy

Vui lòng gọi
LỒNG THÉP - XE ĐẨY TẦNG Call

LỒNG THÉP - XE ĐẨY TẦNG

Lồng thép - Xe đẩy tầng

Vui lòng gọi
LỒNG THÉP CÓ CHÂN Call

LỒNG THÉP CÓ CHÂN

Công ty PATIHA VIỆTNAM chuyên cung cấp các loại Lồng hàng, lồng trữ hàng, lồng thép, lồng công nghiệp: Lồng trữ hàng container (Wire container) xếp gọn là công cụ làm việc tốt nhất cho nhà kho và nhà máy của bạn. Thiết kế độc đáo cho phép bạn có thể gấp gọn hoặc mở ra một cách dễ dàng sau 3-4 giây, gấp phẳng để tiết kiệm không gian và chi phí khi vận chuyển. Mở lồng lưới cho phép bạn có thể sắp xếp hàng được nhanh chóng, dễ dàng kiểm soát hàng tồn kho. Các chân đế cao nên áp dụng được khi dùng

Vui lòng gọi
LỒNG TRỮ HÀNG CÓ BÁNH XE Call

LỒNG TRỮ HÀNG CÓ BÁNH XE

Công ty PATIHA VIỆTNAM chuyên cung cấp các loại Lồng hàng, lồng trữ hàng, lồng thép, lồng công nghiệp: Lồng trữ hàng container (Wire container) xếp gọn là công cụ làm việc tốt nhất cho nhà kho và nhà máy của bạn. Thiết kế độc đáo cho phép bạn có thể gấp gọn hoặc mở ra một cách dễ dàng sau 3-4 giây, gấp phẳng để tiết kiệm không gian và chi phí khi vận chuyển. Mở lồng lưới cho phép bạn có thể sắp xếp hàng được nhanh chóng, dễ dàng kiểm soát hàng tồn kho. Các chân đế cao nên áp dụng được khi dùng

Vui lòng gọi
LỒNG TRỮ HÀNG CONTAINER (WIRE CONTAINER) Call

LỒNG TRỮ HÀNG CONTAINER (WIRE CONTAINER)

Công ty PATIHA VIỆTNAM chuyên cung cấp các loại Lồng hàng, lồng trữ hàng, lồng thép, lồng công nghiệp: Lồng trữ hàng container (Wire container) xếp gọn là công cụ làm việc tốt nhất cho nhà kho và nhà máy của bạn. Thiết kế độc đáo cho phép bạn có thể gấp gọn hoặc mở ra một cách dễ dàng sau 3-4 giây, gấp phẳng để tiết kiệm không gian và chi phí khi vận chuyển. Mở lồng lưới cho phép bạn có thể sắp xếp hàng được nhanh chóng, dễ dàng kiểm soát hàng tồn kho. Các chân đế cao nên áp dụng được khi dùng

Vui lòng gọi
RỔ THÉP Call

RỔ THÉP

Rổ thép

Vui lòng gọi
RỒ THÉP CÓ NHIỀU TẦNG ĐƠN GIẢN Call

RỒ THÉP CÓ NHIỀU TẦNG ĐƠN GIẢN

Rổ thép có nhiều tầng đơn giản

Vui lòng gọi
RỔ THÉP NHIỀU PHẦN Call

RỔ THÉP NHIỀU PHẦN

Rổ thép nhiều phần

Vui lòng gọi

Top

   (0)