Sản phẩm

mỗi trang
BÀN NÂNG CỐ ĐỊNH 10000KG CAO 1700MM NIULI - CHINA Call

BÀN NÂNG CỐ ĐỊNH 10000KG CAO 1700MM NIULI - CHINA

Bàn nâng cố định hay còn gọi là bàn nâng thủy lực là một loại thang máy thủy lực được thiết kế đặc biệt để nâng hàng trong nhà kho, nhà máy, công ty,xí nghiệp.... Nó được thiết kế với cơ chế hướng dẫn để đảm bảo nâng ổn định

Vui lòng gọi
BÀN NÂNG CỐ ĐỊNH 5000KG CAO 1700MM NIULI - CHINA Call

BÀN NÂNG CỐ ĐỊNH 5000KG CAO 1700MM NIULI - CHINA

Bàn nâng cố định hay còn gọi là bàn nâng thủy lực là một loại thang máy thủy lực được thiết kế đặc biệt để nâng hàng trong nhà kho, nhà máy, công ty,xí nghiệp.... Nó được thiết kế với cơ chế hướng dẫn để đảm bảo nâng ổn định

Vui lòng gọi
BÀN NÂNG CỐ ĐỊNH 3000KG CAO 1700MM NIULI - CHINA Call

BÀN NÂNG CỐ ĐỊNH 3000KG CAO 1700MM NIULI - CHINA

Bàn nâng cố định hay còn gọi là bàn nâng thủy lực là một loại thang máy thủy lực được thiết kế đặc biệt để nâng hàng trong nhà kho, nhà máy, công ty,xí nghiệp.... Nó được thiết kế với cơ chế hướng dẫn để đảm bảo nâng ổn định

Vui lòng gọi
BÀN NÂNG CỐ ĐỊNH 2000KG CAO 1700MM NIULI - CHINA Call

BÀN NÂNG CỐ ĐỊNH 2000KG CAO 1700MM NIULI - CHINA

Bàn nâng cố định hay còn gọi là bàn nâng thủy lực là một loại thang máy thủy lực được thiết kế đặc biệt để nâng hàng trong nhà kho, nhà máy, công ty,xí nghiệp.... Nó được thiết kế với cơ chế hướng dẫn để đảm bảo nâng ổn định

Vui lòng gọi
BÀN NÂNG CỐ ĐỊNH 1000KG CAO 1700MM NIULI - CHINA Call

BÀN NÂNG CỐ ĐỊNH 1000KG CAO 1700MM NIULI - CHINA

Bàn nâng cố định hay còn gọi là bàn nâng thủy lực là một loại thang máy thủy lực được thiết kế đặc biệt để nâng hàng trong nhà kho, nhà máy, công ty,xí nghiệp.... Nó được thiết kế với cơ chế hướng dẫn để đảm bảo nâng ổn định.

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 500KG CAO 14M NIULI - CHINA Call

THANG NÂNG NGƯỜI 500KG CAO 14M NIULI - CHINA

Thang nâng người dùng để lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty.

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 300KG CAO 14M NIULI - CHINA Call

THANG NÂNG NGƯỜI 300KG CAO 14M NIULI - CHINA

Thang nâng người dùng để lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty.

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 500KG CAO 12M NIULI - CHINA Call

THANG NÂNG NGƯỜI 500KG CAO 12M NIULI - CHINA

Thang nâng người dùng để lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty.

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 300KG CAO 12M NIULI - CHINA Call

THANG NÂNG NGƯỜI 300KG CAO 12M NIULI - CHINA

Thang nâng người dùng để lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty.

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 500KG CAO 11M NIULI - CHINA Call

THANG NÂNG NGƯỜI 500KG CAO 11M NIULI - CHINA

Thang nâng người dùng để lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty.Thang nâng người 12m, 0938 164 386 Ms Thảo Lam

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 300KG CAO 11M NIULI - CHINA Call

THANG NÂNG NGƯỜI 300KG CAO 11M NIULI - CHINA

Thang nâng người dùng để lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty.

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 1000KG CAO 9M NIULI - CHINA Call

THANG NÂNG NGƯỜI 1000KG CAO 9M NIULI - CHINA

Thang nâng người dùng để lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty.

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 500KG CAO 9M NIULI - CHINA Call

THANG NÂNG NGƯỜI 500KG CAO 9M NIULI - CHINA

Thang nâng người dùng để lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty.

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 300KG CAO 9M NIULI - CHINA Call

THANG NÂNG NGƯỜI 300KG CAO 9M NIULI - CHINA

Cung cấp thang nâng hàng 12m,thang nâng người dùng để lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty. 0938 164 386 Ms Thảo Lam

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 1000KG CAO 6M NIULI - CHINA Call

THANG NÂNG NGƯỜI 1000KG CAO 6M NIULI - CHINA

Thang nâng người dùng để lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty.

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 500KG CAO 6M NIULI - CHINA Call

THANG NÂNG NGƯỜI 500KG CAO 6M NIULI - CHINA

0938 164 386 Chuyên cung cấp thang nâng hàng 12m, thang nâng người 14m.Thang nâng người dùng để lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty.

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 300KG CAO 6M NIULI - CHINA Call

THANG NÂNG NGƯỜI 300KG CAO 6M NIULI - CHINA

0938 164 386 Phân phối sỉ lẻ thang nâng hàng, thang nâng người 14m, thang nâng người 12m.Thang nâng người dùng để lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty.

Vui lòng gọi
BÀN NÂNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH 500KG NOBLELIFT - GERMANY Call

BÀN NÂNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH 500KG NOBLELIFT - GERMANY

Nâng và hạ các vật liệu.

Vui lòng gọi
BÀN NÂNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH 1000KG NOBLELIFT - GERMANY Call

BÀN NÂNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH 1000KG NOBLELIFT - GERMANY

Nâng và hạ các vật liệu.

Vui lòng gọi
BÀN NÂNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH 2000KG NOBLELIFT - GERMANY Call

BÀN NÂNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH 2000KG NOBLELIFT - GERMANY

Nâng và hạ các vật liệu.

Vui lòng gọi
BÀN NÂNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH 3000KG NOBLELIFT - GERMANY Call

BÀN NÂNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH 3000KG NOBLELIFT - GERMANY

Nâng và hạ các vật liệu.

Vui lòng gọi
THANG NÂNG ĐƠN 125KG NÂNG CAO 6M Call

THANG NÂNG ĐƠN 125KG NÂNG CAO 6M

0938 164 386 Lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty

Vui lòng gọi
THANG NÂNG ĐƠN 125KG NÂNG CAO 10M Call

THANG NÂNG ĐƠN 125KG NÂNG CAO 10M

0938 164 386 Thang nâng người 125kg, thang nâng hàng 125kg, thang nâng công trình, thang nâng người lên cao quét dọn, lắp ráp, sữa chữa, hàng hóa trên cao, kho xưởng

Vui lòng gọi
THANG NÂNG ĐƠN 125KG NÂNG CAO 11M Call

THANG NÂNG ĐƠN 125KG NÂNG CAO 11M

0938 164 386 Bán thang nâng người, thang nâng hàng, thang nâng công trình lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty

Vui lòng gọi
THANG NÂNG ĐƠN 125KG NÂNG CAO 12M Call

THANG NÂNG ĐƠN 125KG NÂNG CAO 12M

0938 164 386 Thang nâng người, thang nâng đơn, thang nâng hàng, thang nâng lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI ĐƠN 150KG Call

THANG NÂNG NGƯỜI ĐƠN 150KG

Lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty

Vui lòng gọi
THANG NÂNG ĐƠN 150KG NÂNG CAO 8M Call

THANG NÂNG ĐƠN 150KG NÂNG CAO 8M

0938 164 386 Thang nâng người, thang nâng hàng, thang nâng đơn, thang nâng đôi Lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI ĐÔI 200KG NÂNG CAO 8M Call

THANG NÂNG NGƯỜI ĐÔI 200KG NÂNG CAO 8M

0938 164 386 Thang nâng hàng , thang nâng đôi, thang nâng người lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty

Vui lòng gọi
THANG NÂNG ĐÔI 200KG NÂNG CAO 10M Call

THANG NÂNG ĐÔI 200KG NÂNG CAO 10M

0938 164 386 Thang nâng hàng, thang nâng ngườ, thang nâng đôi, thang nâng lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty

Vui lòng gọi
THANG NÂNG ĐÔI 200KG NẦNG CAO 11M Call

THANG NÂNG ĐÔI 200KG NẦNG CAO 11M

0938 164 386 Thang nâng hàng, thang nâng người, thang nâng hàng công trình, thang nâng công trình lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty

Vui lòng gọi
XE ĐẨY HÀNG 2 TẦNG ĐÁY NHỰA 150KG NOBLELIFT Call

XE ĐẨY HÀNG 2 TẦNG ĐÁY NHỰA 150KG NOBLELIFT

Tải trọng : 150kg

Vui lòng gọi
XE ĐẨY HÀNG ĐÁY SẮT  NOBLELIFT 250KG Call

XE ĐẨY HÀNG ĐÁY SẮT NOBLELIFT 250KG

Tải trọng : 250kg

Vui lòng gọi
XE ĐẨY HÀNG ĐÁY SẮT NOBLELIFT 200KG Call

XE ĐẨY HÀNG ĐÁY SẮT NOBLELIFT 200KG

Tải trọng 200kg

Vui lòng gọi
XE ĐẨY HÀNG ĐÁY NHỰA NOBLELIFT 150KG Call

XE ĐẨY HÀNG ĐÁY NHỰA NOBLELIFT 150KG

Tải trọng : 150kg

Vui lòng gọi
BÁNH XE NÂNG ĐIỆN PU TCM Call

BÁNH XE NÂNG ĐIỆN PU TCM

Dùng để thay thế xe nâng điện đứng lái. Mới 100% hoặc đắp PU. Xe nâng điện gồm có 5 bánh cơ bản: 2 bánh tải, 1 bánh lái,2 bánh phụ.

Vui lòng gọi
BÁNH XE NÂNG ĐIỆN PU JUNGHEINRICH Call

BÁNH XE NÂNG ĐIỆN PU JUNGHEINRICH

Dùng để thay thế xe nâng điện đứng lái. Mới 100% hoặc đắp PU. Xe nâng điện gồm có 5 bánh cơ bản: 2 bánh tải, 1 bánh lái, 2 bánh phụ.

Vui lòng gọi

Top

   (0)