PALLET NHỰA - TẤM NHỰA - THÙNG NHỰA

mỗi trang
SÓNG NHỰA HỞ HS034 -SH Call

SÓNG NHỰA HỞ HS034 -SH

Sóng HS034-SH chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)….

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ HS033 -SH Call

SÓNG NHỰA HỞ HS033 -SH

Sóng HS033-SH có kích thước vừa phải, dùng để đựng thực phẩm, rau củ, hải sản...đặc biệt là đựng cá.

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ HS027 -SH Call

SÓNG NHỰA HỞ HS027 -SH

Sóng HS027-SH có kích thước vừa phải, dùng để đựng thực phẩm, rau củ, hải sản...đặc biệt là đựng cá.

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ HS022 -SH CÓ 8 BÁNH XE. Call

SÓNG NHỰA HỞ HS022 -SH CÓ 8 BÁNH XE.

Sóng HS022-SH có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc như quần áo, thú nhồi bông; trái cây như bưởi, dừa... Đặc biệt sóng có bánh xe, dễ dàng trong việc di chuyển

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ HS020 -SH Call

SÓNG NHỰA HỞ HS020 -SH

Sóng HS020-SH chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản ….

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ HS0199 -SH CÓ 5 BÁNH XE Call

SÓNG NHỰA HỞ HS0199 -SH CÓ 5 BÁNH XE

Sóng HS0199 - SH chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản….

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ HS018 -SH Call

SÓNG NHỰA HỞ HS018 -SH

Sóng HS018-SH chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản….

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ HS016 -SH Call

SÓNG NHỰA HỞ HS016 -SH

Sóng HS016-SH chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây...

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ HS015 -SH CÓ 26 BÁNH XE Call

SÓNG NHỰA HỞ HS015 -SH CÓ 26 BÁNH XE

Sóng HS015SH có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc như quần áo, thú nhồi bông; trái cây như bưởi, dừa... Đặc biệt sóng có bánh xe, dễ dàng trong việc di chuyển

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ HS002 -SH Call

SÓNG NHỰA HỞ HS002 -SH

Sóng nhựa HS002 -SH chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều....

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ HS014 -SH Call

SÓNG NHỰA HỞ HS014 -SH

Sóng HS014-SH có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ HS013 -SH Call

SÓNG NHỰA HỞ HS013 -SH

Sóng nhựa HS013-SH là Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản...

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ HS012 -SH Call

SÓNG NHỰA HỞ HS012 -SH

Sóng HS012-SH có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản….

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ HS011 -SH CÓ QUAI Call

SÓNG NHỰA HỞ HS011 -SH CÓ QUAI

Sóng Hở Có Quai HS011-SH có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, thủy hải sản, trái cây đặc biệt là thanh long.

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ HS010 -SH Call

SÓNG NHỰA HỞ HS010 -SH

Sóng HS010-SH chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản….

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ HS009 -SH Call

SÓNG NHỰA HỞ HS009 -SH

Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều....

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỠ HS008 -SH Call

SÓNG NHỰA HỠ HS008 -SH

Sóng HS008-SH chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản….

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỠ HS005 -SH Call

SÓNG NHỰA HỠ HS005 -SH

Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản….

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỠ HS004 -SH Call

SÓNG NHỰA HỠ HS004 -SH

Sóng HS004-SH có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…

Vui lòng gọi
SÓNG TRÁI CÂY - 008 -SH Call

SÓNG TRÁI CÂY - 008 -SH

Sóng này chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm như Bánh bao, Bánh trung thu, trái cây, thủy hải sản, nông sản….

Vui lòng gọi
SÓNG TRÁI CÂY - 008 -SH Call

SÓNG TRÁI CÂY - 008 -SH

Sóng này chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm như Bánh bao, Bánh trung thu, trái cây, thủy hải sản, nông sản….

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA ĐẶT KPT02 -SB Call

SÓNG NHỰA ĐẶT KPT02 -SB

Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA ĐẶT KPT01 -SB Call

SÓNG NHỰA ĐẶT KPT01 -SB

Sóng nhựa (KPT01-SB) Dùng để đựng các linh kiện & phụ tùng trong ngành cơ khí, điện tử...

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA ĐẶT HS028 -SB Call

SÓNG NHỰA ĐẶT HS028 -SB

Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm như Bánh bao, Bánh trung thu, trái cây, thủy hải sản, nông sản…. Sản phẩm có thanh cài (tùy vào nhu cầu của người dùng) giúp phân biệt các mặt hàng một cách dễ dàng hơn

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA ĐẶT HS026 -SB Call

SÓNG NHỰA ĐẶT HS026 -SB

Sóng HS026-SB có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản….

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA ĐẶT HS025 -SB Call

SÓNG NHỰA ĐẶT HS025 -SB

Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm như Bánh bao, Bánh trung thu, trái cây, thủy hải sản, nông sản….

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA ĐẶT HS019 -SB Call

SÓNG NHỰA ĐẶT HS019 -SB

Sóng HS019-SB có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản,…

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA ĐẶT HS017 -SB Call

SÓNG NHỰA ĐẶT HS017 -SB

Sóng HS017-SB có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản….

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA ĐẶT HS007 -SB Call

SÓNG NHỰA ĐẶT HS007 -SB

Sóng HS007-SB chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm như Bánh bao, Bánh trung thu, trái cây, thủy hải sản, nông sản….

Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA ĐẶT HS006 -SB Call

SÓNG NHỰA ĐẶT HS006 -SB

Sóng HS006-SB chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm như Bánh bao, Bánh trung thu, trái cây, thủy hải sản, nông sản….

Vui lòng gọi
THÙNG RÁC NHỰA 120 LÍT , NẮP HỞ Call

THÙNG RÁC NHỰA 120 LÍT , NẮP HỞ

Dung tích: 120 lít Chất liệu: nhựa HPDE+UV Nắp kín, 02 bánh xe Chất lượng: mới 100% Sản xuất tại Việt Nam

Vui lòng gọi
THÙNG RÁC NHỰA FTR 011 - 660L Call

THÙNG RÁC NHỰA FTR 011 - 660L

Dung tích: 660 lít Chất liệu: nhựa HPDE+UV Xanh lá Nắp kín, 02 bánh xe Chất lượng: mới 100%

Vui lòng gọi
THÙNG RÁC NHỰA FTR010 - 660L Call

THÙNG RÁC NHỰA FTR010 - 660L

Model: FTR010 Dung tích: 660L

Vui lòng gọi
TẤM NHỰA PP (DANPLA) Call

TẤM NHỰA PP (DANPLA)

Nguyên liệu được nhập trực tiếp từ Nhật Bản. Sản xuất tại Việt Nam.

Vui lòng gọi
TẤM NHỰA PP DANPLA Call

TẤM NHỰA PP DANPLA

Tấm nhựa PP Danpla

Vui lòng gọi
THÙNG NHỰA PP DANPLA Call

THÙNG NHỰA PP DANPLA

Tấm PP có nhiều màu sắc đa dạng và bề dày chuẩn 2,3,4 và 5mm. Kích thước chuẩn là R1220mm x 2440mm. Kích thước có thể được cắt theo yêu cầu của khách hàng với chiều rộng lên đến 1400mm

Vui lòng gọi

Top

   (0)