LỒNG CHỨA HÀNG - THANG NÂNG

mỗi trang
LỒNG THÉP - XE ĐẨY TẦNG Call

LỒNG THÉP - XE ĐẨY TẦNG

Lồng thép - Xe đẩy tầng

Vui lòng gọi
LỒNG THÉP CÓ CHÂN Call

LỒNG THÉP CÓ CHÂN

Công ty PATIHA VIỆTNAM chuyên cung cấp các loại Lồng hàng, lồng trữ hàng, lồng thép, lồng công nghiệp: Lồng trữ hàng container (Wire container) xếp gọn là công cụ làm việc tốt nhất cho nhà kho và nhà máy của bạn. Thiết kế độc đáo cho phép bạn có thể gấp gọn hoặc mở ra một cách dễ dàng sau 3-4 giây, gấp phẳng để tiết kiệm không gian và chi phí khi vận chuyển. Mở lồng lưới cho phép bạn có thể sắp xếp hàng được nhanh chóng, dễ dàng kiểm soát hàng tồn kho. Các chân đế cao nên áp dụng được khi dùng

Vui lòng gọi
LỒNG TRỮ HÀNG CÓ BÁNH XE Call

LỒNG TRỮ HÀNG CÓ BÁNH XE

Công ty PATIHA VIỆTNAM chuyên cung cấp các loại Lồng hàng, lồng trữ hàng, lồng thép, lồng công nghiệp: Lồng trữ hàng container (Wire container) xếp gọn là công cụ làm việc tốt nhất cho nhà kho và nhà máy của bạn. Thiết kế độc đáo cho phép bạn có thể gấp gọn hoặc mở ra một cách dễ dàng sau 3-4 giây, gấp phẳng để tiết kiệm không gian và chi phí khi vận chuyển. Mở lồng lưới cho phép bạn có thể sắp xếp hàng được nhanh chóng, dễ dàng kiểm soát hàng tồn kho. Các chân đế cao nên áp dụng được khi dùng

Vui lòng gọi
LỒNG TRỮ HÀNG CONTAINER (WIRE CONTAINER) Call

LỒNG TRỮ HÀNG CONTAINER (WIRE CONTAINER)

Công ty PATIHA VIỆTNAM chuyên cung cấp các loại Lồng hàng, lồng trữ hàng, lồng thép, lồng công nghiệp: Lồng trữ hàng container (Wire container) xếp gọn là công cụ làm việc tốt nhất cho nhà kho và nhà máy của bạn. Thiết kế độc đáo cho phép bạn có thể gấp gọn hoặc mở ra một cách dễ dàng sau 3-4 giây, gấp phẳng để tiết kiệm không gian và chi phí khi vận chuyển. Mở lồng lưới cho phép bạn có thể sắp xếp hàng được nhanh chóng, dễ dàng kiểm soát hàng tồn kho. Các chân đế cao nên áp dụng được khi dùng

Vui lòng gọi
RỔ THÉP Call

RỔ THÉP

Rổ thép

Vui lòng gọi
RỒ THÉP CÓ NHIỀU TẦNG ĐƠN GIẢN Call

RỒ THÉP CÓ NHIỀU TẦNG ĐƠN GIẢN

Rổ thép có nhiều tầng đơn giản

Vui lòng gọi
RỔ THÉP NHIỀU PHẦN Call

RỔ THÉP NHIỀU PHẦN

Rổ thép nhiều phần

Vui lòng gọi

Top

   (0)