LỒNG CHỨA HÀNG - THANG NÂNG

mỗi trang
THANG NÂNG NGƯỜI 500KG CAO 6M NIULI - CHINA Call

THANG NÂNG NGƯỜI 500KG CAO 6M NIULI - CHINA

0938 164 386 Chuyên cung cấp thang nâng hàng 12m, thang nâng người 14m.Thang nâng người dùng để lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty.

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 300KG CAO 6M NIULI - CHINA Call

THANG NÂNG NGƯỜI 300KG CAO 6M NIULI - CHINA

0938 164 386 Phân phối sỉ lẻ thang nâng hàng, thang nâng người 14m, thang nâng người 12m.Thang nâng người dùng để lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty.

Vui lòng gọi
BÀN NÂNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH 500KG NOBLELIFT - GERMANY Call

BÀN NÂNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH 500KG NOBLELIFT - GERMANY

Nâng và hạ các vật liệu.

Vui lòng gọi
BÀN NÂNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH 1000KG NOBLELIFT - GERMANY Call

BÀN NÂNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH 1000KG NOBLELIFT - GERMANY

Nâng và hạ các vật liệu.

Vui lòng gọi
BÀN NÂNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH 2000KG NOBLELIFT - GERMANY Call

BÀN NÂNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH 2000KG NOBLELIFT - GERMANY

Nâng và hạ các vật liệu.

Vui lòng gọi
BÀN NÂNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH 3000KG NOBLELIFT - GERMANY Call

BÀN NÂNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH 3000KG NOBLELIFT - GERMANY

Nâng và hạ các vật liệu.

Vui lòng gọi
THANG NÂNG ĐƠN 125KG NÂNG CAO 6M Call

THANG NÂNG ĐƠN 125KG NÂNG CAO 6M

0938 164 386 Lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty

Vui lòng gọi
THANG NÂNG ĐƠN 125KG NÂNG CAO 10M Call

THANG NÂNG ĐƠN 125KG NÂNG CAO 10M

0938 164 386 Thang nâng người 125kg, thang nâng hàng 125kg, thang nâng công trình, thang nâng người lên cao quét dọn, lắp ráp, sữa chữa, hàng hóa trên cao, kho xưởng

Vui lòng gọi
THANG NÂNG ĐƠN 125KG NÂNG CAO 11M Call

THANG NÂNG ĐƠN 125KG NÂNG CAO 11M

0938 164 386 Bán thang nâng người, thang nâng hàng, thang nâng công trình lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty

Vui lòng gọi
THANG NÂNG ĐƠN 125KG NÂNG CAO 12M Call

THANG NÂNG ĐƠN 125KG NÂNG CAO 12M

0938 164 386 Thang nâng người, thang nâng đơn, thang nâng hàng, thang nâng lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI ĐƠN 150KG Call

THANG NÂNG NGƯỜI ĐƠN 150KG

Lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty

Vui lòng gọi
THANG NÂNG ĐƠN 150KG NÂNG CAO 8M Call

THANG NÂNG ĐƠN 150KG NÂNG CAO 8M

0938 164 386 Thang nâng người, thang nâng hàng, thang nâng đơn, thang nâng đôi Lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI ĐÔI 200KG NÂNG CAO 8M Call

THANG NÂNG NGƯỜI ĐÔI 200KG NÂNG CAO 8M

0938 164 386 Thang nâng hàng , thang nâng đôi, thang nâng người lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty

Vui lòng gọi
THANG NÂNG ĐÔI 200KG NÂNG CAO 10M Call

THANG NÂNG ĐÔI 200KG NÂNG CAO 10M

0938 164 386 Thang nâng hàng, thang nâng ngườ, thang nâng đôi, thang nâng lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty

Vui lòng gọi
THANG NÂNG ĐÔI 200KG NẦNG CAO 11M Call

THANG NÂNG ĐÔI 200KG NẦNG CAO 11M

0938 164 386 Thang nâng hàng, thang nâng người, thang nâng hàng công trình, thang nâng công trình lau vệ sinh trên các toà nhà,sửa chữa,lắp ráp các bóng đèn,máy hút,quạt hút ở trên trần nhà kho,xưởng,công ty

Vui lòng gọi
XE ĐẨY HÀNG 2 TẦNG ĐÁY NHỰA 150KG NOBLELIFT Call

XE ĐẨY HÀNG 2 TẦNG ĐÁY NHỰA 150KG NOBLELIFT

Tải trọng : 150kg

Vui lòng gọi
XE ĐẨY HÀNG ĐÁY SẮT  NOBLELIFT 250KG Call

XE ĐẨY HÀNG ĐÁY SẮT NOBLELIFT 250KG

Tải trọng : 250kg

Vui lòng gọi
XE ĐẨY HÀNG ĐÁY SẮT NOBLELIFT 200KG Call

XE ĐẨY HÀNG ĐÁY SẮT NOBLELIFT 200KG

Tải trọng 200kg

Vui lòng gọi
XE ĐẨY HÀNG ĐÁY NHỰA NOBLELIFT 150KG Call

XE ĐẨY HÀNG ĐÁY NHỰA NOBLELIFT 150KG

Tải trọng : 150kg

Vui lòng gọi
THANG NÂNG ĐÔI 200KG NÂNG CAO 12M Call

THANG NÂNG ĐÔI 200KG NÂNG CAO 12M

0938 164 386 Thang nâng hàng, thang nâng đôi, thang nâng hàng, thang nâng người công trình, thang nâng lâu quét dọn kho xưởng trên cao

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 300KG Call

THANG NÂNG NGƯỜI 300KG

0938 164 386 Chuyên cung cấp thang nâng người, thang nâng hàng, thang nâng công trình lên cao quét dọn, phục vụ cho sữa chữa trên cao

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 500KG Call

THANG NÂNG NGƯỜI 500KG

0938 164 386 Phân phối sỉ lẻ thang nâng hàng, thang nâng người 12m, thang nâng người 14m, thang nâng công trình nâng lên cao phục vụ sữa chữa, quét dọn

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 1000KG Call

THANG NÂNG NGƯỜI 1000KG

0938 164 386 Cung cấp thang nâng người, thang nâng người công trình, thang nâng lên cao sửa chữa, quét dọn. thang nâng người 12m, thang nâng người 14m, thang nâng

Vui lòng gọi
THANG NÂNG NGƯỜI 14M Call

THANG NÂNG NGƯỜI 14M

0938 164 386 Chuyên cung cấp thang nâng hàng, thang nâng người 14m, thang nâng công trình, thang nâng lên cao sửa chữa, quét dọn và phục vụ cho nhu cầu của khách hàng.

Vui lòng gọi
XE ĐẨY HÀNG ĐÁY NHỰA STILL - 150KG Call

XE ĐẨY HÀNG ĐÁY NHỰA STILL - 150KG

Tải trọng: 150kg

Vui lòng gọi
XE ĐẨY HÀNG ĐÁY SẮT STILL - 300KG Call

XE ĐẨY HÀNG ĐÁY SẮT STILL - 300KG

Tải trọng: 300kg

Vui lòng gọi
XE ĐẨY LỒNG THÉP Call

XE ĐẨY LỒNG THÉP

Xe đẩy lồng thép

Vui lòng gọi
XE ĐẨY LỒNG THÉP - SẮT Call

XE ĐẨY LỒNG THÉP - SẮT

Xe đẩy lồng thép - sắt

Vui lòng gọi
XE ĐẨY 2 TẦNG - KHÔNG CÓ LƯỚI Call

XE ĐẨY 2 TẦNG - KHÔNG CÓ LƯỚI

Xe đẩy 2 tầng - không có lưới

Vui lòng gọi
XE ĐẨY 2 TẦNG CÓ LỒNG THÉP Call

XE ĐẨY 2 TẦNG CÓ LỒNG THÉP

Xe đẩy 2 tầng có lồng thép

Vui lòng gọi
XE ĐẨY CÓ 4 TAY CẦM Call

XE ĐẨY CÓ 4 TAY CẦM

Xe đẩycó 4 tay cầm

Vui lòng gọi
XE ĐẨY CÓ ĐÁY BẰNG NHỰA Call

XE ĐẨY CÓ ĐÁY BẰNG NHỰA

Xe đẩy có đáy bằng nhựa

Vui lòng gọi
LỒNG SẮT - LỒNG THÉP CÓ MÓC TREO Call

LỒNG SẮT - LỒNG THÉP CÓ MÓC TREO

Công ty PATIHA VIỆTNAM chuyên cung cấp các loại Lồng hàng, lồng trữ hàng, lồng thép, lồng công nghiệp: Lồng trữ hàng container (Wire container) xếp gọn là công cụ làm việc tốt nhất cho nhà kho và nhà máy của bạn. Thiết kế độc đáo cho phép bạn có thể gấp gọn hoặc mở ra một cách dễ dàng sau 3-4 giây, gấp phẳng để tiết kiệm không gian và chi phí khi vận chuyển. Mở lồng lưới cho phép bạn có thể sắp xếp hàng được nhanh chóng, dễ dàng kiểm soát hàng tồn kho. Các chân đế cao nên áp dụng được khi dùng

Vui lòng gọi
LỒNG SẮT - LỒNG THÉP DÙNG XE NÂNG Call

LỒNG SẮT - LỒNG THÉP DÙNG XE NÂNG

Công ty PATIHA VIỆTNAM chuyên cung cấp các loại Lồng hàng, lồng trữ hàng, lồng thép, lồng công nghiệp: Lồng trữ hàng container (Wire container) xếp gọn là công cụ làm việc tốt nhất cho nhà kho và nhà máy của bạn. Thiết kế độc đáo cho phép bạn có thể gấp gọn hoặc mở ra một cách dễ dàng sau 3-4 giây, gấp phẳng để tiết kiệm không gian và chi phí khi vận chuyển. Mở lồng lưới cho phép bạn có thể sắp xếp hàng được nhanh chóng, dễ dàng kiểm soát hàng tồn kho. Các chân đế cao nên áp dụng được khi dùng

Vui lòng gọi
LỒNG SẮT - LỒNG THÉP CÓ PALLET Call

LỒNG SẮT - LỒNG THÉP CÓ PALLET

Lồng sắt - Lồng thép có pallet

Vui lòng gọi
LỒNG THÉP - XE ĐẨY Call

LỒNG THÉP - XE ĐẨY

Lồng thép - xe đẩy

Vui lòng gọi

Top

   (0)